Ładowanie...

Każdy na każdego

Free For All [FFA]

Zadaniem każdego gracza jest strzelanie do pozostałych w celu uzyskania jak największej ilości punktów. Dodatkowo do ogólnego rozrachunku brana jest pod uwagę celność, oraz ilość otrzymanych obrażeń. Wspomiane 3 składowe (trafienia, otrzymane obrażenia i celność) tworzą ogólny rating gracza obliczany w celu wyłonienia zwycięzcy meczu.

Cenne instrukcje i wskazówki:

 • Za każdym razem gdy zostaniesz trafiony poczujesz krótką wibrację opaski i charakterystyczny odgłos otrzymanych obrażeń.
 • Gdy zginiesz, poczujesz długą wibracje opaski, a broń będzie nieaktywna przez kolejne 20 sekund, warto się wtedy ukryć.
 • Przez 20 sekund, gdy gracz jest nieaktywny, jego opaska świeci. Następnie odradza się, czemu toważyszy komunikat głosowy.
 • Amunicję warto przeładowywać, gdy znajdujesz się w bezpiecznym miejscu, lub kiedy gracze w pobliżu są wyeliminowani.
 • Minimalizuj czas potrzebny do oddania celnego strzału (poruszaj się trzymając broń przy ramieniu i palec gotowy na spuście).
 • Pamiętaj, że runda trwa 30 min, dlatego postaraj się rozłożyć odpowiednio siły (jest to wysiłek o charakterze długotrwałym).
 • Gracz, który zadał największa ilość obrażeń.

  Gracz, który otrzymał największą ilość obrażeń.

  Zwycięzca meczu, posiadający najlepszy rating ogólny.

  Gracz, który otrzymał najmniejszą ilość obrażeń

  Gracz, posiadający najlepszy stosunek strzałów do trafień.

  Gracz, który wystrzelił największa liczbę pocisków.